ฉันต้องการลบ Account ออก ต้องทำอย่างไร

ฉันต้องการลบ Account ออก ต้องทำอย่างไร